กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อวิน ออกปฏิบัติงานจุดตรวจคัดกรอง จุดสกัดโควิด-19 หน้าวัดห้วยปราบ

กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อวิน ออกปฏิบัติงานจุดตรวจคัดกรอง จุดสกัดโควิด-19 หน้าวัดห้วยปราบ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น. นายบรรจง แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้านม.5 นายอานนท์ สุภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้านม.6 ตำบลบ่อวิน ได้เข้าปฎิบัติงานจุดตรวจคัดกอง ด่านหน้าวัดห้วยปราบควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จุดตรวจคัดกรอง ถนนสายห้วยปราบ-สะพานสี่ช่วงหน้าวัดห้วยปราบ ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ่อวิน ตำบลเขาคันทรง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และ อสม. ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ภายใต้การอำนวยการของ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้มีการตั้งจุดตรวจ รวม 8 จุด ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะบูรณาการกำลังพลปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข เน้นประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำประชาชนทราบถึงข้อห้ามและมาตรการตามข้อกำหนดต่างๆ และกวดขันสถานประกอบการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.
สำหรับการตรวจเอกสาร กรณีประชาชนได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่ ศบค.กำหนด เพื่อขออนุญาตเดินทางโดยจะแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว หากพบประชาชนไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อกำหนดฯ ให้เจ้าหน้าที่ซักถามและว่ากล่าวตักเตือน และต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ….ปราโมทย์/รายงาน

 

Related posts