ชุมพร – กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

ชุมพร – กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19


วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดชุมพร และนางสาวพัชรา ไพรภิมุข
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร
มอบถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ในโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564 ให้แก่ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) .ในวันนี้ เดินทางมอบถุงยังชีพ ทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพในหลายพื้นที่ เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร 1 พลฯวิเชียร แซ่อึ้ง บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 5112 สภาพความพิการ ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่13 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร 2. ส.ต.วิฑูรย์ น้อยวิสัยบัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.255343สภาพความพิการ ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ที่4ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร 3.พลฯจวบ สอนสุภา บัตรชั้นที่ 2 เลขที่ 35076 สภาพความพิการ ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 99 ปี บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว กล่าว่า กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เดินทางมอบถุงยังชีพ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ในโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร สำหรับสิ่งของที่บรรจุใส่ถุงยังชีพในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง และอาหารเพื่อการยังชีพให้แก่ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)จังหวัดชุมพรในหลายพื้นที่ เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts