ชาวสระแก้วร่วมใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ในใจคนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชาวสระแก้วร่วมใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ในใจคนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


*****สำนักสงฆ์ป่าเขาย้อยผาแดง หมู่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พระปลัดทวี ปัญญาวุโธ หัวหน้าสำนักสงฆ์วัดป่าเขาย้อยผาแดงและประธานที่ปรึกษาชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สารการ ประธานชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ขอพันธุ์กล้าไม้เบญจพรรณ์จากนายเทียนชัย ปรีดา ผู้อำนวยการสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
*****พระปลัดทวี ปัญญาวุโธ หัวหน้าสำนักสงฆ์วัดป่าเขาย้อยผาแดงและประธานที่ปรึกษาชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ด้วยทางสำนักสงฆ์ป่าเขาย้อยผาแดงได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรชาวบ้านทุกพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว ได้ปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนาหรือที่ว่างเปล่าเพื่อเพิ่มป่าให้เขียวชอุ่มทั่วไปเพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ดินและป่าไม้ ดังนั้นจึงขอพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ในใจคนชวนสระแก้วรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในการรู้จักและรักธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้นโดยกิจกรรมพร้อมกันทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ9อำเภอ ได้รับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสระแก้ว
***** นายสมศักดิ์ สารการ ประธานชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดสระแก้วซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของจังหวัดสระแก้ว ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดสระแก้ว ทุกคนได้มีความตระหนักในการรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อให้จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นและลดความแห้งแล้งสร้างความชุ่มชื่นให้พื้นที่ป่าขอบคุณหน่วยงานทุกแห่งที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ ได้ร่วมกิจกรรมการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้
***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts