ศรีสะเกษ!!ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต3 แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ธารน้ำใจคนลูกเสือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19  

ศรีสะเกษ!!ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต3 แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ธารน้ำใจคนลูกเสือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ ได้เป็นประธานกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ธารน้ำใจคนลูกเสือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยมีนายสุนทร กุมรีจิตร นายกสมาคมครูบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 และคณะสมาชิกสมาคมครูบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 โดยมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลขุขันธ์ เช่นเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในพื้นที่เขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

ในโอกาสนี้นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ ก็ได้มอบโล่เกียรติยศแก่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 จำนวน 4 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชิวิตประจำวันด้วย

นายสุนทร กุมรีจิตร นายกสมาคมครูบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 กล่าวว่า สมาคมครูบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ในปีนี้ โดยเปลี่ยนรูปแบบจากงานสังสรรค์เป็นกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ธารน้ำใจคนลูกเสือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19ให้แก่โรงพยาบาลขุขันธ์เช่นเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในพื้นที่เขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนลูกเสือในพื้นที่เขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และลูกเสือทั่วไป ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆใกล้บ้านตนเอง เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

 

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts