อยุธยา – รองผู้ว่าฯอยุธยา(2) เป็นประธานประเพณีทิ้งกระจาดและรับมอบถุงยังชีพจากวัดพนัญเชิงฯ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แทนการแจกทาน

อยุธยา – รองผู้ว่าฯอยุธยา(2) เป็นประธานประเพณีทิ้งกระจาดและรับมอบถุงยังชีพจากวัดพนัญเชิงฯ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แทนการแจกทาน

วันที่ 6 กันยายน 564 เวลา 14.19 น. ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมจัดประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564 และรับมอบถุงยังชีพจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร เพื่อให้จังหวัดฯ นำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธี
สำหรับการจัดงานในปีนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดพนัญเชิงวรวิหาร กำหนดจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร จึงได้จัดพิธีเฉพาะในส่วนของพิธีสงฆ์ไทย และพิธีสงฆ์จีน เท่านั้น โดยได้งดการโยนติ้ว และแจกทาน โดยปรับเป็นการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกะทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แทน

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

Related posts