ภาคเอกชนลงพื้นที่ นำข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้ชุมชน ราชการ กลุ่มผู้เสี่ยงผู้ติดเชื้อและผู้ยากไร้

ภาคเอกชนลงพื้นที่ นำข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้ชุมชน ราชการ กลุ่มผู้เสี่ยงผู้ติดเชื้อและผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายสัญญา เบ้าพูนทอง ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้กับผู้ที่ถูกกักตัว14วัน ที่ได้ไปสัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ยากไร้ตกงาน และรายได้น้อย ให้กับศูนย์รับบริจาคความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านบึง เพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องหาเงินมาหาซื้อของซึ่งอาจจะเพิ่มภาระให้กับครอบครัวและไม่ต้องออกไปหาซื้อของด้วยตนเองซึ่งอาจจะไปทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง โดยวันเดียวกันนายเชษฐพล แพประเสริฐ ผู้จัดการประปาบ่อวิน ในเครือบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)อีสวอร์เตอร์

พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อเมสส์ น้ำดื่มสะอาด ถุงแบ่งปันน้ำใจ มอบให้กับนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกอบต.บ่อวิน เพื่อนำไปช่วยเหลือศูนย์พักคอยในอบต.บ่อวิน และที่ด่านจุดสกัดหน้าวัดห้วยปราบเพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจหาผู้ติเชื้อการแพร่ระบาดโควิด-19ในพื้นที่ตำบลบ่อวิน ทั้งเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์-อบต.บ่อวิน รวมไปถึงวัด,และชุมชนต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัวในช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้………….ปราโมทย์/รายงาน

 

 

Related posts