ลำปาง-คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพราษฎร อ.แม่เมาะ

ลำปาง-คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพราษฎร อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 ที่ จ.ลำผาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ แก่คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนำโดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะฯ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและติดตามความคืบหน้าในการอพยพราษฎร ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวให้รายละเอียดการอพยพราษฎร ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ มีการอพยพราษฎรตามความจำเป็นตั้งแต่ปี 2521-2549 ทั้งหมด 6 ครั้ง รวม 3,195 ครัวเรือน (ครั้งที่ 1-4 เป็นการอพยพเนื่องจาก กฟผ.ต้องการใช้พื้นที่สำหรับการขยายเหมืองและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ) ครั้งที่ 5-6 เป็นการอพยพตามความสมัครใจของราษฎร
และครั้งที่ 7 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ , บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 , บ้านดง หมู่ที่ 2 , บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง รวม 1,458 ครัวเรือน ซึ่งก็อยู่ระหว่างการจับสลากจัดสรรพื้นที่ คาดว่าปลายเดือน ก.ย2564 นี้ จะสามารถจับสลากจัดสรรพื้นที่ได้

สำหรับงานเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎร ในส่วนของ 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง ได้ก่อสร้างงานถนนแล้วเสร็จ ส่วนระบบไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ โรงเรียน วัด และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆมีความพร้อมสมบูรณ์ ซึ่งภายหลังจากการประชุมเสร็จ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการพลังงานฯ และคณะ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่เมาะ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่และศึกษาดูงานการดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการอพยพ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง.
วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts