ทีมแพทย์ผาตัดแม่ฮ่องสอนประสพผลสำเร็จดังทั่วประเทศ

ทีมแพทย์ผาตัดแม่ฮ่องสอนประสพผลสำเร็จดังทั่วประเทศ

โดยเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2564 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์รับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด 2019 จากโรงพยาบาลสบเมย เป็นมารดาตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ผลการตรวจ A TK พบผลบวก

หลังจากได้รับตัวคนไข้แล้วทางทีมรพ.ศรีสังวาลย์รับทราบข้อมูลผู้ป่วยอย่างครบถ้วน ได้ประกาศใช้แผน OR Covid-19 และได้ประชุมซักซ้อมเตรียมทีมบุคลากรทั้งทีมรักษา ทีมอำนวยการ เครื่องมือ สถานที่ สำคัญที่สุดคือเตรียมความปลอดภัย

การผ่าตัดจึงเริ่มขึ้นที่เวลา 17.44 น.โดยทีมสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด วิสัญญีพยาบาล หอผู้ป่วยทารกวิกฤติ หอผู้ป่วยติดเชื้อ หน่วยจ่ายกลาง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานเปล พนักงานทำความสะอาด การผ่าตัดดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จเวลา 18.19 น. ใช้เวลาการทำงานเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็ประสพผลสำเร็จ มารดาและบุตรปลอดภัย ได้รับการดูแลตามมาตรฐานการรักษา ต่อเนื่อง ณ หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 2019 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์.

ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพร้อมของทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และทีมโรงพยาบาลสบเมย สถานการณ์โควิดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน ณ เวลานี้ การฉีดวัคซีนโควิด สำคัญที่สุดทั้งต่อมารดาและบุตรในครรภ์ ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

 

Related posts