ลำปาง-สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

ลำปาง-สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง และเขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีนายวรวิทย์ สุวรรณจักร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุป

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลม ข้อมูลวันที่ 5 ก.ย. 2564 มีปริมาณน้ำเก็บกัก 43.80 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.23 มีน้ำใช้การได้ 39.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนกิ่วหมา มีปริมาณน้ำเก็บกัก 55.89 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32.82 มีน้ำใช้การได้ 49.89 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการบริหารจัดการน้ำของทั้ง 2 เขื่อนใหญ่ เพื่อเตรียมรับมือตามมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำและรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2564 ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างดีเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือและกำลังคนพร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันทีหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ.
วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts