Nces นครปฐม วัดสี่แยกเจริญพรเริ่มคึกคักหลังรัฐบาลคลายล๊อคมาตรการคุมเข้มโควิด-19

Nces นครปฐม วัดสี่แยกเจริญพรเริ่มคึกคักหลังรัฐบาลคลายล๊อคมาตรการคุมเข้มโควิด-19


ข่าวโดย นายสมคิด พรมมี

วันนี้ (5 กันยายน 2564) ที่วัดสี่แยกเจริญพร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม บรรยากาศภายในวัดเริ่มคึกคัก โดยมีสาธุชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์กันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่รัฐบาลคลายล๊อคมาตราการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พระครูปฐมสาธุวัฒน์ อ.เทพ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร เปิดเผยว่า หลังจากที่ราชการได้เริ่มคลายล็อคมาตรการคุมเข้าโรคโควิด 19 ประกอบกับสาธุชนชาวพุทธที่โดนกักตัวอยู่บ้านก้เริ่มเครียดกับสภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาดด้วย วัดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับสาธุชนได้มากราบไว้กับ สำหรับวัดสี่แยกเจริญพรก็เป็นสถานที่หนึ่งที่สาธุชนมากราบไว้ โดยมีพระประทานในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด มากราบไหว้หลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเผือกพญาเต่ามังกร พร้อมมาขอโชคขอลาภขอพรหลายๆ อย่าง หนึ่งในนั้นก็คือ กันหาชาลี ซึ่งเป็นคู่บุญบารมีของวัดสี่แยกเจริญพรที่สร้างองค์ใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้คนได้กราบไหว้ ดั้งเดิมคนที่สร้างกัณหาชาลีคือหลวงปู่หลิว ปวโร เจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง โดยอาตมานำมาสร้างเพื่อให้คนกราบไหว้ โดยส่วนใหญ่คนมาขอพรขอโชคขอลาภ เมื่อได้รับก็กลับมาแก้บนโดยการนำของมาถวาย โดยของที่นำมาถวายส่วนใหญ่แล้วของที่ญาติโยมนำมาถวายทางวัดจะเอาไปร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนเสียส่วนใหญ่

นอกจากนี้พระครูปฐมสาธุวัฒน์ อ.เทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการการควบคุมของทางวัด ยังมีอยู่เช่นเดิม คือญาติโยมที่มากราบไหว้บูชาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย (แมส) มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการทุกๆจุดตลอดการกราบไว้ขอพร ซึ่งรับประกันถึงความปลอดภัยได้แน่นอน

สำหรับประชาชนที่จะมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสี่แยกเจริญพร อยู่ติดถนนสายกำแพงแสน-พนมทวน กม.15 ถ้ามาจากกรุงเทพฯไปกาญจนบุรี วัดสี่แยกเจริญพรจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามใช้ระยะทางประมาณ 100 กม. สังเกตุได้จากโบสถ์สีเงินขนาดใหญ่

Related posts