ลำปาง -คลัสเตอร์บ้านทุ่งฮั้ว พบผู้ป่วยแล้ว 20 ราย และยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอีกจำนวนมาก

ลำปาง -คลัสเตอร์บ้านทุ่งฮั้ว พบผู้ป่วยแล้ว 20 ราย และยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอีกจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล โควิด-19 จ.ลำปาง รายงานผู้ป่วยรายใหม่วันนี้จำนวน 12 ราย แยกเป็นจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 7 ราย ตรวจพบภายในจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 3 รายติดเชื้อจากต่างจังหวัด 2 ราย หายแล้วกลับบ้านสะสม 1,690 ราย ระหว่างรักษา 91 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,795 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 14 ราย

 

ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง ได้ออกประกาศ ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จึงมีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนบ้านทุ่งฮั้ว ระงับการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน ยกเว้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น โดยมีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณหน้า อบต.ทุ่งฮั้ว โดยเข้า – ออก ได้เฉพาะเส้นทางเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้ประชาชนชาวอำเภอวังเหนือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

นายนิตย์ แม่ก๋วม นายก อบต.ทุ่งฮั้ว เปิดเผยว่า บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ 4 มีจำนวน 160 ครัวเรือน ประชากร 536 คน ต้องปิดหมู่บ้านห้ามเดินทางเข้า-ออกยกเว้นมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ในหมู่บ้านมีผู้ป่วยติดเชื้อรวมแล้ว 20 ราย และยังมีผู้เสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้อรอผลอีกจำนวนหลายรายและกลุ่มเสียงผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก 120 ราย 72 ครัวเรือน ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และอาการการกิน ทาง อบต.ทุ่งฮั้ว ได้ทำอาหารไปแจกจ่ายและนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ อบจ.ลำปาง สภากาชาดไทย องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป และชาววังเหนือ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และอาหารสด พืช ผัก ผลไม้ น้ำดื่มและอื่น ไปแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือนแล้ว

 

ทาง อบต.ทุ่งฮั้ว ร่วมกับ สสจ.ลำปาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และ อ.วังเหนือ ได้พยายามช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะต้องรอผลตรวจอีกรอบ 2 ในวันที่ 7 ก.ย.2564 นี้อีกครั้งว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหรือไม่และ ยังต้องการหน้ากาอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุด ATK ตรวจคัดกรองก่อนที่จะไปตรวจที่ รพ.เพื่อเป็นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ อบต.ทุ่งฮั้ว โทร. 054-209700.

 

ทั้งนี้คลัสเตอร์บ้านทุ่งฮั้ว ผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกเป็นชายอายุ 34 ปี อาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกดิน-ทราย ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา ก่อนที่เชื้อจะแพร่กระจายไปยังภรรยาและครอบครัว เพื่อนร่วมงานและชาวบ้าน จำนวน 20 รายและกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอีกจำนวนมาก.

วินัย/ลำปาง รายงาน.

 

 

Related posts