มทบ.37 จัดพิธีวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้า ที่สละชีพเพื่อประเทศชาติ

มทบ.37 จัดพิธีวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้า ที่สละชีพเพื่อประเทศชาติ

*****************************

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 64, 0830 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้า ที่สละชีพเพื่อประเทศชาติ ณ บริเวณลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. โดยในพิธีประกอบด้วย การอัญเชิญพวงมาลาจาก ผบ.ทบ., มทภ.๓ และส่วนราชการ ภาคเอกชน, การจัดพิธีสดุดีฯ, การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา เพื่อสักการะรำลึกถึงวีรกรรมฯ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของทหารกล้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบสุขของประเทศ ทั้งนี้ การปฏิบัติในพิธีดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts