สุรินทร์/อิ่มอร่อยเปิดใหม่ก๋วยเตี๋ยวบ้านผู้ยากไร้

สุรินทร์/อิ่มอร่อยเปิดใหม่ก๋วยเตี๋ยวบ้านผู้ยากไร้

 

นายอำเภอรัตนบุรี อุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวครัวเรือนยากไร้ลำบาก เปิดใหม่วันแรก ให้ อสม. และ ประชาชนในชุมชนได้พิสูจน์ความอร่อย เป้าหมายสร้างอาชีพมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนต่อยอด “โครงการ สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.ย.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วย ว่า ที่ ร.ต.สนทนา เทิดธีรธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง น.ส.อรุณลักษณ์ ประคองใจ ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ และ เสมียนตราอำเภอรัตนบุรี เดินทางมาที่หมู่ที่ 3 บ้านหนองกา ตำบลรัตนบุรี เพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเป็นอยู่ยากไร้ลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน ด้วยการส่งเสริมสร้างอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และ ร่วมอุดหนุนร้านจำหน่าก๋วยเตี๋ยวที่เปิดทำการวันแรก ซึ่งนายอำเภอรัตนบุรี จัดเลี้ยง อสม. และ ประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจเจ้าของร้านทุกคน

 

สำหรับวันนี้ นายอำเภอรัตนบุรี ได้ร่วมทานก๊วยเตี๊ยวฝีมือเจ้าของร้าน โดยครอบครัวนี้ มีความประสงค์จะทำก๋วยเตี๋ยวจำหน่ายเป็นอาชีพมั่นคง ดังนั้น อำเภอรัตนบุรี โดยคำแนะนำของที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จึงเร่งดำเนินการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ตั้งร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว และ อุปกรณ์ประกอบการจำหน่าย ด้วยการประสานงานผ่านจังหวัดสุรินทร์ ไปแล้วก่อนหน้านี้ และ ยังเข้าติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ ด้วยการพิสูจน์รสชาติ และ พร้อมหากุ๊กมีฝีมือ มาช่วยอบรม การต้มน้ำซุป และ การปรุงสูตรก๊วยเตี๊ยวให้อร่อยอีกด้วย โดยเมื่อได้ลองทานพิสูจน์ฝีมือแล้ว ปรากฎว่า ทุกคนที่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวต่างยืนยันว่ามีรสชาดอร่อย น้ำซุปหวานเข้มข้น เนื้อหมูลวกนุ่มละมุน และ สถานที่ตั้งของร้านยังตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวนี้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ สัปดาห์หน้า ได้รับทราบว่า อบต.รัตนบุรี จะเข้าซ่อมแซมปรับกรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวนี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจน คนด้อยโอกาสฯ จังหวัดสุรินทร์ เพิ่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม “โครงการสุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” อันเป็นแนวทางสร้างความรัก ความสามัคคี และ ความเอื้ออาทรระหว่างประชาชนในชุมชน

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ จังหวัดสุรินทร์ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ น.ส.ศันสนีย์ ทาสม ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ คณะ เดินทางมาที่ชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี แห่งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ครอบครัวนี้ และ ติดตามวางแนวทางสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นไปตาม “โครงการสุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทร์” โดยคณะทำงานของจังหวัดสุรินทร์ และ อำเภอรัตนบุรี ได้ร่วมกันวางแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ลำบาก ซึ่งไม่มีที่ดินทำกิน อีกทั้ง คุณพ่อคุณแม่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ และ ยังมีบุตรสาว ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1 แต่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ และ มีภาวะขาดสารอาหาร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ส่งเสริมทุนการศึกษาของบุตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คุณพ่อคุณแม่ ดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพ และ สวัสดิการสังคม โดยในวันเดียวกันนั้นเอง ภาคราชการได้มอบโค จำนวน 1 ตัว พันธุ์ปลาดุก พร้อมกระชังบก อีกทั้ง พร้อมแพทย์ได้ออกหนังสือรับรองความพิการ รองรับสิทธิเงินสวัสดิการของผู้พิการให้ด้วย ซึ่งทำให้ปัจจุบันครอบครัวผู้ยากลำบากมีความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต

/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts