สิงห์บุรี / เปิดศูนย์ศึกษาชีวประวัติหลวงพ่อแพ ฉลอง ๑๒๕ ปี จังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี / เปิดศูนย์ศึกษาชีวประวัติหลวงพ่อแพ ฉลอง ๑๒๕ ปี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 4 ก.ย. 64 จังหวัดสิงห์บุรีจัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ศึกษาชีวประวัติหลวงพ่อแพ จลอง ๑๒๕ ปี จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ กดปุ่มเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์ศึกษาชีวประวัติ
หลวงพ่อแพ ฉลอง ๑๒๕ ปี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสมชาย วุฒิชัยกุล นายอำเภอท่าช้าง กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี นายอุดร พาศิรายุทธ นายกเทคมนตรีตำบลถอนสมอกล่าวรายงาน และ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รอง ผวจ.สิงห์บุรี พันเอกชายธนัญชา วาจรัต รอง รมน.จ.สิงห์บุรี ผอ.สำนักพุทธศาสนาสิงห์บุรี ผอ.การท่องเที่ยวสำนักงานลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี จากนั้นพระครูนาคดิตถ์ คณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง ได้เจิมอาคารศูนย์ศึกษาชีวประวัติ พร้อมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และมี พระครูสิริพรหมโสภิตกิติปาโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองได้นํารูปหล่อหลวงพ่อแพมามอบแก่ผู้ว่าฯและผู้ที่มาร่วมงาน

ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม พร้อมทั้ง เยี่ยมชมอาคารศูนย์ศึกษาชีวประวัติหลวงพ่อแพ

สำหรับศูนย์ศึกษาชีวประวัติ หลวงพ่อแพ ฉลอง ๑๒๕ ปี จังหวัดสิงห์บุรีนั้น เกิดขึ้นเนื่องจาก
วัดพิกุลทอง เป็นวัดที่พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร) อดีตเจ้าอาวาสได้เริ่มพัฒนาจนได้รับฐานะเป็นพระอารามหลวง หลวงพ่อแพ
เป็นพระเกจิอาจารย์ดังรูปหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้เป็นจำนวนมาก หลังจากท่านมรณภาพ ซึ่งทางวัดได้จัดเก็บวัตถุมงคล
ของท่าน ได้แก่ พระเครื่อง พระบูชา และวัตถุโบราณไว้เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการจัดเก็บและจัดแสดงให้พุทธศาสนิกชนได้บูชา และศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม

จังหวัดสิงห์บุรี โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ก่อสร้างศูนย์ศึกษาชีวประวัติหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และ
ได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลถอนสมอเป็นผู้ดูแลรักษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเก็บรวบรวมประวัติของพระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง และ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
๒. เพื่อจัดแสดงพระเครื่อง และวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพ
ที่ได้จัดสร้างไว้ก่อนมรณภาพ
๓. เป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เช่น พระเครื่อง พระบูชา ของวัด
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดสิงห์บุรี

Related posts