ศูนย์สมุนไพรไทยวัดศรีเมือง ตำบลบุ่งคล้า นำฟ้าทะลายโจรแคปซูลไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์สมุนไพรไทยวัดศรีเมือง ตำบลบุ่งคล้า นำฟ้าทะลายโจรแคปซูลไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ที่กำลังคุกคามแพร่ระบาดไปทั่วในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตไปแล้วหลายรายด้วยกัน ด้วยเหตุดังกล่าวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนจัดทำโครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจร เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์สมุนไพรไทยวัดศรีเมือง โดยพระครูสุเมธพัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีเมือง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ภาคเอกชน วัด เครือข่ายสภา วัฒนธรรม และประชาชน ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและผลิตยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล ซึ่งศูนย์ สมุนไพรไทยวัดศรีเมือง ได้ดำเนินการผลิตสมุนไพรบรรจุแคปซูล ได้มอบให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งแรก จำนวน 10,000 แคปซูล เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
ต่อมาศูนย์สมุนไพรไทยวัดศรีเมือง นำโดยพระครูสุเมธพัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีเมือง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายทรงเดช สอนสุภาพ คณะผู้บริหารได้นำฟ้าทะลายโจรแคปซูล เดินทางไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 1.นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก 2. นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร นายก อบต.ลานบ่า 3.นายอธิรัฐ อินดีคำ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.น้ำชุน และ 4. นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายก อบต.บุ่งคล้า
นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts