สิงห์บุรีคลินิกหมอสมหมาย รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 100 คนฟรี

สิงห์บุรีคลินิกหมอสมหมาย รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 100 คนฟรี

วันที่3 ก.ย. 64 คลินิกหมอสมหมาย ทองประเสิรฐ เปิดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี 100 คน ด้วยยาสมุนไพร ควบคู่กับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ตามแนวทางการรักษาของนายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ โดยเป็นความคิดของคุณป๊อบ นายอัศวิน ทองประเสิรฐ บุตรชาย

เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ จังหวัดสิงห์บุรี อายุครบ 100 ปี ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ จากเดิมที่นายแพทย์สมหมายเคยรักษาโรคมะเร็งด้วยยาสมุนไพรไทย ควบคู่กับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่เห็นผลชัดเจนและเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ป่วยที่มารักษาจึงได้รับสมยานามว่าหมอเทวดา

นายอัศวิน ทองประเสริฐ จึงได้สืบทอดเจตนารมณ์และสานต่องาน ซึ่งยังคงเปิดคลินิก รับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคภูมิแพ้ ที่ตั้งอยู่ ณ คลินิกเดิมจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันคอยดูแลอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ประจำการอยู่ที่คลินิก3ท่าน

ด้วยเนื่องในโอกาสชาตกาล 100 ปี ของนายแพทย์สมหมาย จึงต้องการช่วยรักษาผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งฟรีจำนวน 100 ท่าน เพื่อเชิดชูเกียรติของ นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกทุกข์ได้ยาก จากการป่วย หากมีผู้ป่วยที่ยากไร้มารักษาจากที่ไกลๆ ทางคุณอัศวินยังมอบเงินค่าเดินทางให้อีกด้วย โดยวันนี้เริ่มนักษาฟรีวันแรก และจะจำกัดการรักษาวันละ 25-30 คน ตามช่วงเวลา เว้นระยะห่าง และปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

Related posts