ชมรมเพื่อนรู้ใจสุโขทัย ทำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 

ชมรมเพื่อนรู้ใจสุโขทัย ทำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

     นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกชมรมเพื่อนรู้ใจ ร่วมกิจกรรมจัดทำอาหารสด บรรจุกล่องในวันหยุด เพื่อนำไปส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทุ่มเทแรงใจ แรงกายในการดูแลและรักษาผู้ป่วย และผู้เข้ารับการกักตัว ในความดูแล ผู้ติดเชื้อและเฝ้าระวังโควิด-19 ในพื้นที่สุโขทัย เพื่อช่วยกันทำงานปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคร้ายนี้

ได้ร่วมประกอบอาหารใช้เวลาในช่วงวันหยุดราชการ ตั้งเวลา 07.00 น ณ. บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ประธานกลุ่มชมรมเพื่อนรู้ใจ นำคณะจัดกิจกรรม เพื่อส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด และใช้เวลาในวันหยุดหลังปฏิบัติงานประจำ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนคนละเล็กคนละน้อยจากหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ในชมรมเพื่อนรู้ใจสุโขทัย ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งสร้างความรักสามัคคีและการให้การส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้วยกัน และมาร่วมแรงกันจับจ่ายวัสดุอาหารมาทำอาหารสดบรรจุกล่อง และลงมือร่วมกันประกอบอาหารร่วมกันแจกจ่ายใน 5หมู่บ้าน และเมนูวันนี้ประกอบไปด้วย ลาบหมู ไข่ต้ม เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และคนทำงานสู้ไปด้วยกัน

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts