ลำปาง-สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ มอบวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตแก่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ลำปาง-สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ มอบวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตแก่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

 

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง อำนวยการโดย พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกวิชาญ  ศรีภัทรางกูร รอง ผบ.มทบ.32 พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสธ.มทบ.32 พันเอกพีรยศ  กิตติโสภณ หัวหน้ากองกำลังพลฯ และทหารกองประจำการที่เข้ารับการอบรมทั้ง 20 นาย จาก 7 หน่วยร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของอุปกรณ์จาก นางสินีนาฎ กาญจนเกียรติกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและคณะ ได้มอบอุปกรณ์ประกอบด้วย ปุ๋ยขี้วัว แกลบ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เมล็ดพันธุ์ผัก(คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาด) 20 ชุด วัสดุเพาะเมล็ดพันธุ์ 20 ชุด ต้นฟ้าทะลายโจร 500 ต้นและต้นเชียงดา 250 ต้น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SmartFarmer&YoungSmartFarmer) สสก.6 จ.เชียงใหม่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมทหารกองประจำการสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

 

พันเอกวิชาญ ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ที่อนุเคราะห์นำวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตมามอบให้และจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่ทหารกองประจำการที่เป็นลูกหลานเกษตรกร เพื่อที่หลังจากปลดประจำการไปแล้วจะมีทักษะความรู้ ด้านการเกษตร แล้วนำมาต่อยอดในโครงการ Young Smart Farmer ต่อไป

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกระทรวงกลาโหม ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทหารกองประจำการซึ่งเป็นลูกหลานเกษตรกร ให้สามารถดำเนินการเกษตรในปัจจุบันได้ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เริ่มดำเนินการปีแรกคือปี 62 โดยโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้ส่งทหารกองประจำการและทหารพันธุ์ดี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 นาย และกำลังพลที่ปลดประจำการและนำไปปฏิบัติจำนวน 9 นาย ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายลำดับต้นๆ ที่ประสบความสำเร็จ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม.

วินัย/ลำปาง รายงาน

 

 

Related posts