สระแก้ว-ฉก.ตาพระยาในการมอบบ้าน ผู้ยากไร้เพื่อความมั่นคงของชีวิต

สระแก้ว-ฉก.ตาพระยาในการมอบบ้าน ผู้ยากไร้เพื่อความมั่นคงของชีวิต


*****วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ บ.โคกทหาร ม.๕ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พ.อ.เอกอนันต์ เหมะบุตร ผบ.ฉก.ตาพระยา เป็นประธานในพิธี โดยมี พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา นายก อบต.ทัพเสด็จ กำนัน ผู้ใหญ้าน ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมพิธี มอบบ้านให้กับ นาย ถวิล ประดับธรรม ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบาย ของผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณามอบนโยบายให้กับ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ในเรื่อง การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ที่มีความยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดย หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา ได้จัดชุดปฏิบัติการพลเรือนในการเข้าพื้นที่และได้ประสานกับผู้นำชุมชนถึงสภาพปัญหาของชาวบ้านในเรื่องของที่อยู่อาศัย ที่มีความยากไร้ จึงพบว่าบ้านของนาย ถวิล ประดับธรรม บ้านเลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกทหาร ตำบล ทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา มีความชำรุดทรุดโทรมไม่มีผนังบ้านมอบเงินเป็นทุนการศึกษาด้วย
*****โดย พ.อ.เอกอนันต์ เหมะบุตร ผบ.ฉก.ตาพระยา กล่าวว่า นายถวิล ประกอบอาชีพรับจ้าง และมีบุตรทั้งหมด ๓ คน โดยบุตรสาวของนายถวิลได้เข้าศึกษาอยู่ในโรงเรียนตาพระยาและมีความประพฤติและผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา จึงได้ประชาสัมพันธ์เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมในการบริจาคเงิน และวัสดุก่อสร้างในการ ซ่อมบ้านเป็นมูลค่ารวม หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท และได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ครอบครัวของ นาย ถวิล ประดับธรรม และมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภค โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ ๕ ส.ค.๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๔ ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านของ นาย ถวิล ประดับธรรม ได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยช่างซึ่งได้จัดจากกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา และงบประมาณและวัสดุก่อส เครื่องใช้ที่จำเป็นจากผู้ที่ให้การสนับสนุนในพื้นที่ อำเภอตาพระยาพระยาได้ กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนในการดำเนินการในครั้งนี้ให้เป็นไปในความ เรียบร้อย
*****นาย ถวิล ประดับธรรม ขอขอบคุณหน่วยงานทหาร ผู้นำชุมชนและพ่อค้าประชาชน ซึ่งบ้านเรือนของตนได้ชำรุดทรุดโทรมและมีฐานะยากจน ซึ่งในการมอบบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งกองทัพบก ยังได้จัดให้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมให้แก่ครอบครัวของตนด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนบ้านผู้ยากไร้ใน อ.ตาพระยา ได้มีการจัดสรรงบก่อสร้างบ้านให้แก่นาย ถวิล ประดับธรรม ซึ่งได้รับการพิจารณาช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยหลังครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ยังมีการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสใน ผู้สูงอายุและยากจน ซึ่งปัจจุบันอยู่กับลูก เป็นที่อยู่อาศัยหลับนอนสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวของผู้ดอยโอกาสดังกล่าว
***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts