ลำปาง- ขอเชิญผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดลงทะเบียนจอง ด้วยเลขบัตรประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2564 นี้เป็นต้นไป

ลำปาง- ขอเชิญผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดลงทะเบียนจอง ด้วยเลขบัตรประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2564 นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ขอเชิญผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดลงทะเบียนจอง ด้วยเลขบัตรประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2564 นี้ เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบจำนวน ผ่านทาง website ลำปางพร้อม กดลิงค์ https://bit.ly/3yEN0Ej ผ่านศูนย์ประสานงานโควิด 054-019998, 054-222225 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวันเวลาราชการ ณ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี รพ.ลำปาง

โดยรับบริการฉีดวันเสาร์ที่ 4 ก.ย. 2564 รับจำนวน 3,000 ราย วันที่ศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564 รับจำนวน 2,000 ราย และวันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 2564 รับจำนวน 3,000 ราย รวมจำนวน 8,000 ราย ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยผู้รับบริการกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ 1. โรคปอด 2. โรคหัวใจ หลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง 3. โรคไต 4. โรคสมอง 5. โรคมะเร็ง 6. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 7. โรคอ้วน และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป walkin ไม่ต้องลงทะเบียน

ทั้งนี้ สสจ.ลำปาง รายงานสรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดลำปาง ปัจจุบันฉีดวัคซีนไปทั้งหมด 228,004 เข็ม จำนวนผู้ได้รับวัคซีนนของจังหวัดลำปางเข็มที่ 1 จำนวน 169,132 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 54,952 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,920 ราย ได้แก่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข อสม.ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ หญิงตั้งครรภ์.
วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts