สุรินทร์/นอภ.รัตนบุรี ร่วมกับ ปปช./ปปท./กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างถนน ตำบลยางสว่างหลังถูกชาวบ้านร้องเรียน

สุรินทร์/นอภ.รัตนบุรี ร่วมกับ ปปช./ปปท./กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างถนน ตำบลยางสว่างหลังถูกชาวบ้านร้องเรียน

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 (ป.ป.ท.) และ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันเดินทางเข้าตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนน อบต.ยางสว่าง ปี 2564 (ชื่อโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซิเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) งบประมาณ 9,837,000 บาท

 

นายอำเภอรัตนบุรี ได้ทำการสอบสวน ผู้เสียหาย ประกอบการดำเนินการ พร้อมแจ้งให้ อบต.เร่งชี้แจงเอกสารสัญญา ของโครงการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยมี จนท.ปปท ร่วมบันทึกถ้อยคำ /พยาน

ทราบว่ามีประชาชน 4 ราย แจ้งว่า ไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างถนนในที่ดินของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเข้าร่วมประชาคมยินยอมให้ใช้ที่ดินของตนทำถนนดังกล่าว และมีบางรายไม่ขอรับค่าชดเชยด้วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน พิจารณาดำเนินการ และแจ้งให้ อบต.ยางสว่าง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้ง รายงานผลการตรวจสอบและดำเนินการ ต่อ ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์ พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

สำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนหน้านี้ อำเภอรัตนบุรี ได้รับแจ้งเบาะแสการดำเนินโครงการ ซึ่งได้แจ้งให้ อบต.ยางสว่าง ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ภายในวันเดียวกันนี้ โดยจักได้รวบรวมพยานหลักฐาน พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts