ข่าว​เด่น​ประเด็น​ดัง​ -​ ขอนแก่น มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัด

ขอนแก่น มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ม.ค.2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวกับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ชนบท, มัญจาคีรี และ อ.โคกโพธิ์ไชย จำนวนอำเภอละ 200 ผืน

ในโอกาสนี้ ผวจ.ขอนแก่น ได้กำชับให้ประชาชนได้ระมัดระวังดูแลสุขภาพในฤดูหนาว ระวังอัคคีภัย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก จ.ขอนแก่น ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งในบางพื้นที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า พื้นที่ อ.ชนบท มีทั้งหมด 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน ประชากร 47,949 คน 14,819 ครัวเรือน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่ แล้วพบว่า มีความต้องการและขาดแคลนผ้าห่มหนาว จำนวน 200 ผืน ขณะที่ อ.มัญจาคีรี มีทั้งหมด 8 ตำบล 118 หมู่บ้าน ประชากร 70,480 คน 23,304 ครัวเรือน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้ว พบว่า มีความต้องการและขาดแคลนผ้าห่มหนาว จำนวน 200 ผืน และ อ.โคกโพธิ์ไชย มีทั้งหมด 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ประชากร 25,269 คน 7,947 ครัวเรือน สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเข่ชื่อภูผาแดงเป็นแนวยาว มีแม่น้ำชีไหลผ่าน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้ว พบว่า มีความต้องการและขาดแคลนผ้าห่มหนาว จำนวน 200 ผืน

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวอำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย ต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว อย่างหาที่สุดมิได้

Related posts