ศรีสะเกษ!!ผู้ว่าฯศรีสะเกษตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   

ศรีสะเกษ!!ผู้ว่าฯศรีสะเกษตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30น.ที่จุดให้บริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายก อบต.หนองแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็ว ผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีผู้รับบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 100 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ(60-69 ปี) 58 คน ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 30 คน ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง 11 คน และพระภิกษุ 1 รูป

หลังจากนั้นนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานฯ จำนวน 3 ราย 2 ครอบครัว บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

 

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts