ข่าว​เด่น​ประเด็น​ดัง​ -​ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่


วันนี้เวลา15.00น. นายสานิด แขกสะอาด ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มามอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่านคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกขี้หนอน และหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองฯ และแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นการสนับสนุนการทำงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
ซึ่งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จะขอความร่วมมือประชาชนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ขับขี่รถผ่านด่านจุดตรวจ พร้อมการสอบถาม ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงการใช้แอลกอฮอล์ เจลชำระล้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดฯในหมู่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกครั้ง อีกด้วย
ปราโมทย์/รายงาน

Related posts