รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ส.ห. พร้อม ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม และ พมจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค

รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ส.ห. พร้อม ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม และ พมจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ย. 64 เวลา 1400 พ.อ. ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห. พร้อมด้วย นายธรินทร์ นวลฉวี ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี น.ส.สุธารทิพย์ พลอยดีเลิศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ผู้นำชุมชน และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ส.ห. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ชุมชนบ้านหัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ผลการปฏิบัติ : ได้รับการตอบรับ และความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
การปฏิบัติต่างๆ เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Related posts