คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมด้วยช่วยกัน จัดชุดธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 จำนวน 2,042 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมด้วยช่วยกัน จัดชุดธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 จำนวน 2,042 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยช่วยกันจัดชุดถุงธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 จากสภากาชาดไทย เพื่อเตรียมนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นจังหวัดลำพูน จำนวน 2,042 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สำหรับ ชุดถุงธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 สภากาชาดไทย ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค ได้แก่ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร 5 กก. ผงซักฟอก แชมพู สบู่ และถุงขยะ เป็นต้น ทั้งนี้จะดำเนินการจัดส่งมอบให้ แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน นำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ ที่ถูกกักตัว 14 วัน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ต่อไป
…………………………….
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
2 กันยายน 2564

Related posts