ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผอ.ศบค.19 มทบ.37 ตรวจเยี่ยมพบปะ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช และพี่น้องประชาชน ในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผอ.ศบค.19 มทบ.37 ตรวจเยี่ยมพบปะ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช และพี่น้องประชาชน ในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64, 1330 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผอ.ศบค.19 มทบ.37 ตรวจเยี่ยมพบปะ ให้กำลังใจ บุคคลากรทางการแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช และพี่น้องประชาชน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ มว.พล.เสนารักษ์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชุมชน และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จว.ช.ร ทั้งนี้ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ได้จัดกำลังพล ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ช่วยอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้มอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน หน้ากากอนามัย แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งเดินทางมาเข้าใช้บริการฯ โดยการดำเนินการดังกล่าว ได้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related posts