ผู้ว่ายกเลิกการแถลงข่าวกระทันหันหลังพบกลุ่มครัสเตอร์ที่อำเภอสบเมย

ผู้ว่ายกเลิกการแถลงข่าวกระทันหันหลังพบกลุ่มครัสเตอร์ที่อำเภอสบเมย


ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานว่า ตามที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งได้ประกาศเชิญชวนบรรดาสื่อมวลในพื้นที่เข้าร่วมการแถลงข่าวโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดจัดแถลงข่าวประกาศให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดสีฟ้า ปลอดโควิด 19 ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง POC ชั้น 2 ศากลางจังหวัด และขอความร่วมมือสวมใส่เสื้อสีฟ้าด้วย
ต่อมาทางหน่วยงานดังกล่าวได้รับแจ้งจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดว่า ขอยกเลิกการแถลงข่าวจังหวัดสีฟ้า ไว้ก่อน เนื่องจากในพื้นที่อำเภอสบเมยได้ตรวจพบกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ( ครัสเตอร์) จำนวน 12 ราย
ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 11 .00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระลอกใหม่ เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า วันนี้ 1 กันยายน มีผู้ได้รับการตรวจเชื้อ COVID – 2019 ทั้งหมด 82 ราย พบเชื้อ 12 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด เพศชาย 6 ราย เพศหญิง 6 ราย ในจำนวนนี้เป็นข้าราชครูจำนวน 6 ราย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษา เขต 2 จำนวน 3 ราย และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกันจำนวน 3 ราย
สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด ระลอกเมษายน จำนวน 294 ราย เป็นเพศชาย 161 ราย (55%) เพศหญิง 133 ราย (45%) เสียชีวิต 3 ราย ( 1%) รักษาหายแล้ว 244 ราย (83%) ยังอยู่ระหว่างการรักษา 47 ราย (16%) รักษาอยู่ที่ ร.พ.ศรีสังวาลย์ 5 ราย ร.พ.แม่สะเรียง 21 ราย ร.พ.ปาย 6 ราย CI ห้วยมะโอ1 ราย และ ร.พ.สนาม 14 ราย.
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่อสอน

Related posts