สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เตรียมจ่ายเงินเยียวยานักเรียนให้ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เตรียมจ่ายเงินเยียวยานักเรียนให้ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน


การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียนจำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น ขณะนี้งบประมาณดังกล่าวได้ถูกส่งมาถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าเงินดังกล่าวจะถึงมือผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และได้ซักซ้อมขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และการดำเนินการต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการให้ที่ประชุมรับทราบ
โดยการดำเนินการนั้นได้มีการกำหนดเวลาอย่างชัดเจนการส่งเงินถึงผู้ปกครอง ทั้งในรูปแบบการจ่ายเงินสดและการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารโดยในแต่ละขั้นตอนได้กำหนดเวลาไว้ไม่เกินขั้นตอนละ 3 วัน ซึ่งหากสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนดจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองมากที่สุด อย่างไรก็ตามได้มีการกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป
นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts