คนพัทยากว่า 50% ได้รับวัคซีนแล้ว พร้อมเดินหน้าเปิดเมือง

คนพัทยากว่า 50% ได้รับวัคซีนแล้ว พร้อมเดินหน้าเปิดเมือง

นายกเมืองพัทยาลุยโครงการเมืองพัทยาพร้อมและโครงการพัทยาไม่ทิ้งกัน เร่งกระจายวัคซีนให้ประชาชนทุกคนตามแผนเปิดประเทศ-เปิดเมืองท่องเที่ยว ชี้ขณะนี้ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีมีครรภ์และกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนแล้วกว่า 80% ภาพรวมประชาชนเมืองพัทยาเข้าถึงวัคซีนแล้วกว่า 50%

ตามที่เมืองพัทยาได้เร่งดำเนินากรกระจายวัคซีนให้กับประชาชนพร้อมทั้งปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อหาผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาที่ทันท่วงที ผ่านโครงการเมืองพัทยาพร้อมและโครงการพัทยาไม่ทิ้งกัน โดยที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ให้บริการวัคซีนและให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK มาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพระระบาดของโรคติดต่อในเมืองพัทยาให้ดีนั้น

วันที่ 1 ก.ย.64 มีรายงานว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดให้บริการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จ.ชลบุรี ที่ให้บริการตรวจ ATK และบริการวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากทางภาครัฐให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในวันนี้ทางเมืองพัทยาได้มาตั้งจุดบริการเชิงรุกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนประมาณ 1,000 คน รวมทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนรับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK ประมาณ 200 คน เป็นการตรวจเชิงรุกที่เดินทางมาหาประชาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดซิโนฟาร์มให้กับคนที่มีทะเบียนบ้านในเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของประชากรแฝงก็มีระบบจัดสรรวัคซีนกลางเพื่อดำเนินการฉีดในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ของพื้นที่เมืองพัทยาให้ประชาชนได้รับวัคซีน 70% โดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามแนวทางเปิดประเทศ 120 วันของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งแผนการทำงาน Pattaya Move On ที่มีแผนผ่อนคลายพื้นที่เมืองท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และเปิดเมืองท่องเที่ยวในวันที่ 1 มกราคม 2564 ทางเมืองพัทยาได้มีการเตรียมการรองรับทุกแผนงานที่กำลังดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้พบว่าเป้าหมายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คนพิการ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และกลุ่มสตรีมีครรภ์ในเขตเมืองพัทยา จากตัวเลขพบว่าได้มีการรับวัคซีนไปมากกว่า 80% แล้ว และประชาชนทั่วไปพบว่าภาพรวมได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมากกว่า 50% แล้ว คาดว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 70% ได้ตามเป้าหมาย

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

Related posts