องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว 50 เตียง ที่ศูนย์ดูแล COVID-19 (Community isolation)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว 50 เตียง ที่ศูนย์ดูแล COVID-19 (Community isolation)

วันนี้1กันยายน 2564 เวลาประมาณ 14.00น. ที่ศูนย์ประกอบการโกดังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง5 นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอศรีราชา กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาคันทรง ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอย (Community Isolation) 50 เตียง การจัดตั้งศูนย์ดูแล COVID-19 ชุมชนแห่งนี้ขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากปัจจุบันพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ ได้เฝ้าระวังแล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เราจะต้องแยกคนไข้ที่ไม่สะดวก บ้านที่มีผู้ติดเชื้อและอยู่กันหลายคน ก็จะนำมาอยู่ที่นี่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดูแลก่อน เมื่อถึงวันเอ็กซเรย์ หรือวันที่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็จะนำรถของ อบต.เขาคันทรง มารับไปตรวจรักษา โดยทุกอำเภอจะมีสถานที่พักคอยเพื่อรอเตียง มีบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชน มีการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยงานนี้ นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารยังได้นำยารักษาโรคจำนวน400ชุด นายสุระ กลั่นด้วง สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี นำชุดพีพีอี 3เอ็ม จำนวน200ชุด บริษัทNSP WORLD CO.,LTD บริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)บริษัทโกลบอล เพราเวอร์ ซินเนอร์ยี่จำกัด(มหาชน) ร่วมกันมอบเตียงสนามแอร์โรคลาสพร้อมชุดเครื่องนอน50ชุดมูลค่า150,000บาท เพื่อเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์เช่นนี้ต้องเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกัน ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ โดยทางสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และสามารถเปิดศูนย์พักคอยได้ภายใน1-2วันนี้ ปราโมทย์/รายงาน

Related posts