ทหารพราน48 รับซื้อลองกองช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ฝ่าวิกฤติโควิด-19

ทหารพราน48 รับซื้อลองกองช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ฝ่าวิกฤติโควิด-19

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 โดยฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4816 ลงพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง รับซื้อลองกองเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในช่วงกลางของดูผลไม้โดยเฉพาะลองกองที่มีราคาตกต่ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในตอนนี้ และส่งผลกระทบกับรายได้ของครัวเรือนที่ไม่พอกับรายจ่าย พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วยการเปิดรับซื้อลองกองจากชาวสวนโดยตรงเพื่อกระจายผลผลิตและช่วยราคาให้ราคาของผลผลิตสูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ได้รับซื้อมาแล้วทั้งสิ้นกว่า200กิโลกรัม และผลผลิตลองกองที่รับซื้อทั้งหมดนั้นจะนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประทานลองกองที่สด หวาน หอม และอร่อย

 

ด้านนายแวหามะ เกษตรกรในพื้นที่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องเกษตรกรการจัดโครงการรับซื้อลองกองในวันนี้เป็นการแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวสวนได้มีรอยยิ้มมีกำลังใจขจัดทุกข์ของเกษตรกรในพื้นที่ ในนามตัวแทนของเกษตรกรชาวสวนทุกคนต่างรู้สึกดีใจ ที่หน่วยทหารเข้าใจความรู้สึกและมาบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องชาวสวนทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายเพิ่มขึ้นและมีกำลังใจในการทำการเกษตรในพื้นที่ต่อไป

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts