ลำปาง-นายก อบจ.ลำปาง เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 พื้นที่ อ.เมืองปาน วังเหนือ และ อ.เมืองลำปาง

ลำปาง-นายก อบจ.ลำปาง เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 พื้นที่ อ.เมืองปาน วังเหนือ และ อ.เมืองลำปาง

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.ลำปาง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายพิษณุพล ประสาน รองนาย อบจ.ลำปาง นายประสิทธิ์ เตชะปลูก ส.อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 7 นายนิธิกร ธรรมลังกา ส.อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 9 นายพิเชฐ ทินอยู่ ส.อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 2 ในฐานะผู้แทนประชาคม และผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ผู้แทน ปภ.ลำปาง ผู้แทน พมจ.ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญคือ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย
1.อบต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ได้รับรายงานจากสาธารณสุข อ.เมืองปาน ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 จำนวน 5 ราย และมีผู้กักตัวในชุมชนที่เป็นผู้เสี่ยงและบุคคลใกล้ชิดผู้เสี่ยงสูง จำนวน 300 ราย จำนวน 136 ครัวเรือน ส่งผลให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภคสำหรับใช้ในการกักตัว
2. อบต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 – 31 ส.ค.64 จำนวน 16 ราย กระจายในหลายชุมชน และมีผู้เสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวในชุมชน จำนวน 159 ราย ที่ อาศัยอยู่ใน 105 ครัวเรือน
3.บ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จากคลัสเตอร์ครัวน้องอั้ม จำนวน 36 ราย อาศัยอยู่ใน 19 ครัวเรือน
4.ชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จากร้านอาหารและร้านกาแฟ จำนวน 25 ราย อาศัยใน 12 ครัวเรือน

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคมายัง อบจ.ลำปาง ซึ่งคณะกรรมการช่วยเหลือประขาชนของ อบจ. ลำปาง มีมติเห็นชอบพิจารณาสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป .
วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts