ศรีสะเกษ!!นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวชวนชิมขนมเทียนสุพรรณหงส์และเปียกปูนมรกตเลิศรสที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บวร On Tour

ศรีสะเกษ!!นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวชวนชิมขนมเทียนสุพรรณหงส์และเปียกปูนมรกตเลิศรสที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บวร On Tour


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการอบรมทบทวนและพัฒนาบทบาทมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา “บวร On Tour” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับความเมตตาจาก พระใบฎีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ มีความโดดเด่นของพระอุโบสถที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงส์จำลอง ลอยอยู่กลางน้ำ บรรยากาศสวยงาม ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และคนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือกับทางวัดทำให้การจัดกิจกรรม OTOP นวัตวิถีได้รับรางวัลจากกรมการพัฒนาชุมชนและได้งบประมาณมาทำสะพานไม้ไผ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกตาของชุมชน จากเดิมที่เคยสืบสานประเพณีการสวมโสร่ง นุ่งซิ่นผ้าไทย ใส่บาตร ทุก ๆ เช้าของวันอาทิตย์ เดิน ช๊อป แชะ ชิม ชม ตลาดโบราณของชุมชนมีหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น วันนี้ ได้แนะนำให้ชุมชนเล่าเรื่องStory ของโปงและการตีกะลอ ที่เป็นของเก่าสมัยโบราณให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพราะตั้งอยู่ข้างทางเดินไปปล่อยปลา แต่ยังไม่มีข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าคืออะไร แนะนำให้ทำเป็นแผ่นข้อความอธิบายแบบมัคคุเทศก์ไร้ชีวิต จะได้เพิ่มคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว และการอบรมวันนี้ได้ถอดบทเรียนในภาคบ่าย นำเสนอฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาที่เข้ากับยุคโควิด-19 มีปลูกขิง ปลูกกระชายขาว ด้วย และชุมชนได้นำเสนออาหารพื้นถิ่น แกงหน่อไม้ใส่กระชายขาว หมกปลาสมุนไพร ขนมเปียกปูนมรกต และขนมเทียนสุพรรณหงส์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้นักท่องเที่ยวมาชิมให้ได้เพราะมีเฉพาะที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์เท่านั้น

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts