เกาะล้านพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังมีมาตรการผ่อนคลาย ประกาศมั่นใจความพร้อมฉีดวัคซีนเกือบ 100 %

เกาะล้านพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังมีมาตรการผ่อนคลาย ประกาศมั่นใจความพร้อมฉีดวัคซีนเกือบ 100 % พร้อมมาตรการควบคุมโรคติดต่อ เน้นชาวบ้านผู้ประกอบการต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่อง เที่ยวบนเกาะล้านว่าหลังจากที่มีประกาศผ่อนคลายล็อคดาวน์จากประกาศของ ศบค.ในวันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไปว่าในส่วนของเกาะล้านขณะนี้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ด้วยชาวบ้านมีการฉีดวัคซีนเกินไปแล้วกว่า 70 % อย่างไรก็ตามในส่วนของที่พัก รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้เตรียมความพร้อมในการเปิดบริการ โดยมีการกำหนดมาตรการคุมเข้มตามนโยบายของรัฐทั้ง การใช้เจลแอลกอฮอล์ การใส่หน้า กากอนามัยทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดท่าเรือท่องเที่ยวเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดรอบใหม่ โดยในส่วนของนักท่องเที่ยวนั้นสามารถเปิดรับได้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศแต่ยังงดการเดินทางในส่วนของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่

โดยมีการจัดเรือท่องเที่ยวโดยสารรองรับไว้วันละ 3 เที่ยว คือ เช้า กลางวัน และเย็น ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นหรือมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มเที่ยวเรือโดย สารให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป

 

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

Related posts