ศรีสะเกษ !! ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติป่ารักน้ำ ที่อำเภอยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ !! ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติป่ารักน้ำ ที่อำเภอยางชุมน้อย


เมื่อวันที่ 31 สิงหาค 2564 ที่หอพักน้ำตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ป่ารักน้ำ)เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยมี พระครูประดิษฐ์ วรากร เจ้าคณะตำบลคอนกาม พระอาจารย์เพลิน อภิปัญโญ ประธานสงฆ์พุทธสถานป่าโนนกุดคำเผาะ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5 นครราชสีมา หัวหน้าศูนย์ป่าไม้จังหวัด ผู้แทนนายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธาน ทสม. จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติป่ารักน้ำ ปลูกต้นไม้จำนวน 569 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำจำนวน 1,238 ตัว ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์รอบแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม และร่วมเปิดน้ำหยดแรก โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดศรีสะเกษ
หลังจากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้มอบดื่มน้ำจำนวน 1,000 ขวด จากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี และสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อมอบให้แก่วัดกุดเมืองฮาม และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม เพื่อจัดตั้งศูนย์รับขวัญบ้านหลังที่ 5 ร่วมสู้ภัยโควิด -19 ต่อไป

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts