นครนายก – แทนความห่วงใยจากใจหนุ่ม เกรียงไกร กิตติธเนศวร นักบริหารยุคใหม่ ให้ความรู้ประชาชนก่อนและหล้งการฉีดวัคซีน

นครนายก – แทนความห่วงใยจากใจหนุ่ม เกรียงไกร กิตติธเนศวร นักบริหารยุคใหม่ ให้ความรู้ประชาชนก่อนและหล้งการฉีดวัคซีน

 

แทนความห่วงใยจากใจ หนุ่ม เกรียงไกร กิตติธเนศวร ลงพื้นที่ให้กำลังใจแนะนำให้ความรู้ประชาชนก่อนและหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

 

ที่ตำบลศรีษะกระบือ บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก

ผมหนุ่ม เกรียงไกร และท่านสิทธิชัย กิตติธเนศวร (อดีต ส.ส.นครนายก) มาให้กำลังใจ และแนะนำการเตรียมตัวก่อน และหลังการฉีดวัคซีน ให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ อสม เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ณ อบต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

โครงการบริการวัคซีนเชิงรุก SAVE 608 องครักษ์ (ผู้สูงอายุ 69 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยเรื้อรัง/สตรีมีครรภ์) ได้รับการสนับสนุนโดย โรงพยาบาลองครักษ์, สาธารณสุของครักษ์ และอบต.ศรีษะกระบือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงวัคซีน ลดการเดินทางออกจากพื้นที่ และเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ภายในชุมชน

 

โดยโครงการ SAVE 608 องครักษ์นี้ จะบริการวัคซีนซิโนแวคให้แก่ประชาชนทั้งหมด 4 ตำบล ตำบลละ 156 คน

 

ขอขอบคุณ นายกประจักร์ อารีราษฎร์ นายก อบต.ศรีษะกระบือ, โรงพยาบาลองครักษ์, สาธารณสุของครักษ์, เจ้าหน้าที่ และ อสม ทุกท่าน ที่ร่วมกันบริการวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชน ต.ศรีษะกระบือ ในวันนี้ครับ

 

#แทนความห่วงใยจากใจ

#หนุ่มเกรียงไกร

#หนุ่มนครนายก

#เกรียงไกร_กิตติธเนศวร

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts