มาแล้ว!‘ซิโนฟาร์ม’อบจ.ชลบุรี เข็มแรกหวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่บางละมุง

มาแล้ว!‘ซิโนฟาร์ม’อบจ.ชลบุรี เข็มแรกหวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่บางละมุง

เมื่อวันที่ (31 ส.ค.64) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งใช้เป็น ‘ศูนย์ฉีดวัคซีน’ ของโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีน“ซิโนฟาร์ม” อบจ.ชลบุรี ซึ่งโรงพยาบาลบางละมุง ได้กำหนดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยมีนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ร่วมให้การต้อนรับ

นายวิทยา นายก อบจ.ชลบุรี เปิดเผยว่า วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ อบจ.ชลบุรี ได้รับการสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นจำนวน 110,000 คน (220,000 โดส) นั้น ได้มีการบริหารจัดการกระจายวัคซีน เป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ การรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์} การจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี และการจัดสรรให้กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

สำหรับอำเภอบางละมุง วันนี้ถือว่าเป็นเข็มแรกของการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้รับการจัดสรรจำนวน 4,421 โดส นอกจากนั้นยังได้จัดสรรให้กับคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา จำนวน 233 โดส จะทำการฉีดในวันที่ 3 กันยายน 2564 ส่วนในวันที่ 4 กันยายน อีกจำนวน 5,000 โดส และวันที่ 5 กันยายน อีก 4,444 โดส สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยจะเร่งฉีดให้กับประชาชนในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ใน จ.ชลบุรี

(สัมภาษณ์ :- วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี)

 

 

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

Related posts