ปราจีนบุรี ผวจ.ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเพิ่มระดับการไหลของน้ำ

ปราจีนบุรี ผวจ.ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเพิ่มระดับการไหลของน้ำ

วันนี้ 39 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และโครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานต้นน้ำบางปะกง เพื่อผลักดันการไหลของน้ำจากแม่น้ำคลองพระปงและแควหนุมาน ที่ไหลมารวมกัน ณ บริเวณชุมชนตลาดเก่า 100 ปี เพื่อเป็นการ ช่วยเร่งระบายน้ำออกจากชุมชน
ซึ่งในขณะนี้ปริมาณน้ำในชุมชนตลาดเก่า 100 ปี ณ บริเวณจุดวัดระดับน้ำ ก็ถือว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่ที่ 25 cm ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ ประชาชนในพื้นที่ยังใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ โดยชาวบ้านก็เตรียมความพร้อมในการรับมือ ไว้ในระดับหนึ่ง คาดการณ์ว่าหลังจากการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนี้ไปแล้วต้องคอยดูระดับน้ำฝน ที่จะตกลงมาในอีก 2-3 วันนี้ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนมากน้อยเพียงใด หากไม่มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาทางต้นแม่น้ำทั้ง 2 สาย ภายใน 1-2 วันนี้ก็จะทำให้สถานการณ์น้ำในชุมชนกลับมาเป็นปกติได้

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์

Related posts