ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รุดประชุมวางแผนการระบายน้ำที่นิคมบางปู ขณะเดียวที่สำนักงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รุดประชุมวางแผนการระบายน้ำที่นิคมบางปู
ขณะเดียวที่สำนักงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาร่วมประชุมวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อเร่งระบายปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในพื้นที่อุสาหกรรมส่งออก โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมงก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มที่บริเวณท้ายปากซอย 5 เอ ซึ่งทาง อบจ.สมุทรปราการ ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 5 เครื่อง มาทำการสูบระบายปริมาณน้ำที่ท่วมขังอยู่ในเขตประกอบการเสรี และขยายคลองระบายน้ำที่บริเวณถนนพัฒนา 1 ทั้ง 2 ฝั่งถนน ระบายน้ำฝนทั้งสองด้านของนิคม ไปลงคลองชายทะเลฝั่งถนนสุขุมวิท พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำฝนหลักเพิ่มที่ถนนพัฒนา 1 ติดคลองชายทะเล 2 จุด และปรับปรุงขยายรางระบายน้ำฝนจากรางดินเป็นราง คสล. ทำเขื่อน คสล. กั้นรอบพื้นที่เขตประกอบการเสรี เพื่อป้องกันน้ำจากส่าวนอื่นไหลเข้ามาในเขตเสรี ทำสถานีสูบน้ำฝนเพิ่มในเขตเสรี 2 จุด เพิ่มขนาดและจำนวนเครื่องสูบระบายน้ำฝน และปรับปรุงขนาดท่อส่งน้ำฝนในเขตประกอบการเสรีใหม่ทั้งหมดเนื่องจากเดิมมีขนาดเล็กไม่เหมาะสม หลังจากที่ลงดูพื้นที่จริงได้กลับมาร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อวางแนวทาง

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ ***

Related posts