ลำปาง-อบต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านที่กักตัว

ลำปาง-อบต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านที่กักตัว

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จ.ลำปาง โดย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานไทม์ไลน์ ผู้ป่วยรายที่ 1717 เป็นชาย อายุ 34 ปี ชาวทุ่งฮั้ว ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ อาชีพ รับจ้างขับรถบรรทุก มีโรคประจำตัว Thalassemia เป็นผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์รายแรก โดยวันที่ 17 ส.ค. 64 ไปฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็ม 1 ที่วิทยาลัยพยาบาลฯครลำปาง วันที่ 24 ส.ค.464 เริ่มมีอาการไข้ วันที่ 25 ส.ค.64 ไปตรวจรักษาที่ รพ.วังเหนือ และตรวจหาเชื้อโควิดพบเชื้อโควิด-19 รักษาที่ รพ.วังเหนือ ต่อมาภรรยา อายุ 25 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจพบติดเชื้อโควิดรายที่ 2 และเป็นผู้ป่วยรายที่ 1727 ของ จ.ลำปาง และทางทีมสอบสวนโรค สสจ.ลำปาง รพ.วังเหนือ และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังเหนือ สสอ.วังเหนือ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มคนงานด้วยกัน 19 ราย พบติดเชื้อ 6 ราย รวมเป็น 8 ราย นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้เสี่ยงสูง และกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านอีกหลายรายทยอยเข้าตรวจหาเชื้อที่ รพ.วังเหนือ รวมแล้วกว่า 80 ราย กำลังอยู่ในระหว่างรอผลตหวั่นเป็นคลัสเตอร์รายใหม่ ขณะที่บรรยากาศในหมู่บ้านเงียบเหงาชาวบ้านกว่า 160 ครัวเรือน จำนวน 536 รายกักตัวอยู่ในบ้าน

ทางด้าน นายธวัช จรัสวรภัทร นอภ.วังเหนือ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังเหนือ และ สสอ.วังเหนือได้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ต.ทุ่งฮั้ว จำนวน 8 ราย และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างในพื้นที่ ในที่ประชุมได้มีมติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ร่วมกันดังนี้
1. ขอความร่วมมือประชาชนบ้านทุ่งฮั้ว ม.4 ระงับการเดินทางเข้า-ออก หมู่บ้าน ยกเว้นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะคลี่คลาย 2. การควบคุมการเข้า-ออกในหมู่บ้าน โดยให้เข้าออกเฉพาะ ถนนทางเข้าตลาดเช้าบ้านทุ่งฮั้ว และถนนข้าง รพ.สต.ทุ่งฮั้ว และจัดตั้งจุดคัดกรองการเข้า-ออก หมู่บ้านทั้ง 2 จุด เพื่อควบคุมการเดินทางออกนอกหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็น 3. การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 4. การจัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation : CI) และ 5.ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ของ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย และรอการตรวจหาเชื้ออีกจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ อบต.ทุ่งฮั้ว จึงขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็น เครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผ้าหน้ากากอนามัย และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ อบต.ทุ่งฮั้ว โทร.054-290700 หรือผู้ประสานงาน คุณอุ๋ย โทร. 080-0329234.
วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts