ศรีสะเกษ!!มอบหน้ากากอนามัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ศรีสะเกษ!!มอบหน้ากากอนามัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีวะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด มอบหน้ากากอนามัยให้กับ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการเหล่ากาขาดจังหวัดศรีสะเกษแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นผู้รับมอบแทนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป นอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มอบใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรียางชุมน้อย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 มอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักประมวลจริยธรรมข้าราชการที่ดี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน และข้าราชการที่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ปี 2564 อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติและนำเผยแพร่คุณความงามองค์กรและบุคคลแก่สาธารณะและให้ปรากฏในสังคมต่อไป

 

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts