ศรีสะเกษ!!สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่และข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ!!สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่และข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีวะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินและข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และนางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นำแม่ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินและข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจำนวน 12 คน ประกอบด้วยนางนิภา ทวีสุขศิริ แม่ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี นางพวงทอง วิรารัตน์ แม่ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัว นางอมรรัตน์ เกียรติสุรนนท์ แม่ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัว นางกัญญ์ณัฐฐา ไตรสรณกุล แม่ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ผู้ไก่ลเกลี่ยประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัว และข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายชวน ธีรวุฒิอุดม บำไม้จังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำในการขับเคลื่อนสร้างพื้นที่สีเขียวจังหวัดศรีสะเกษ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต3 ผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัดโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการทำงาน ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต4 ผู้นำในการขับขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน เป็นเครื่องมือในการทำงาน นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน สพป.ศก.1 ผู้นำในการขับขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน เป็นเครื่องมือในการทำงาน สอนหนังสือควบคู่กับการสอนคน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนอาชีพอิสระบะหมี่เกี๊ยว นายเสถียร พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) สพป.ศก.2 ผู้นำในการขับขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ใช้หลัก “บวร”บ้าน/วัดโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการทำงาน สอนหนังสือควบคู่กับการสอนคน ใช้วงตนตรีสะไนเยอเป็นเป็นสื่อในการเรียนรู้ และนายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูงโนนเจริญศึกษา สพป.ศก.3 ผู้นำในการขับขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้หลัก”บวร”บ้าน/วัดโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการทำงาน สอนหนังสือควบคู่กับการสอนคนโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนคลังอาหารของโรงเรียน สามารถนำไปแบ่งปันให้ศูนย์พักคอยโควิด 19 ของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแม่ผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินและข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ให้ปรากฏในสังคมต่อไป

 

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts