ร้อยเอ็ด/… สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

 

ร้อยเอ็ด/…

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

#รักษาหายเพิ่ม 197 ราย #กำลังรักษาอยู่ 1,724 ราย

#เสียชีวิต 1 ราย #เสียชีวิตสะสม 91 ราย

#พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 84 ราย

#ยอดติดเชื้อสะสมรวม 10,541 ราย

#ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 64 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 ราย (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 20 ราย) ใน 10 อำเภอ

#ยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,097 ราย รักษาหายสะสม 697 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย ดังนี้

1. #อำเภอโพนทราย 17 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 17 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 2 ราย และ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 15 ราย)

2. #อำเภอโพนทอง 17 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 2 ราย และ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 12 ราย) – ติดเชื้อในพื้นที่ 3 ราย (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19)

3. #อำเภอเสลภูมิ 13 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 1 ราย และ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 12 ราย)

4. #อำเภอสุวรรณภูมิ 13 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย

– ติดเชื้อในพื้นที่ 11 ราย (สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด-19)

5. #อำเภออาจสามารถ 8 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 7 ราย

– ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19)

6. #อำเภอเมยวดี 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย (มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 4 ราย และ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย)

7. #อำเภอธวัชบุรี 4 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย

– ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19)

8. #อำเภอหนองฮี 4 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย

– ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19)

9. #อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษา 1 ราย

– ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19)

10. #อำเภอทุ่งเขาหลวง 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย

** #มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 91 ราย** ดังนี้

#ผู้เสียชีวิตรายที่ 91 เป็นผู้ป่วยโควิด-19 เพศชาย อายุ 47 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคธาลัสซีเมีย และโรคเก๊าท์

ที่อยู่ อำเภอโพนทราย ปัจจัยเสี่ยง อาชีพขับรถส่งอาหาร (Grab Food) ที่กรุงเทพฯ

– วันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19

– วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เดินทางกลับบ้านที่อำเภอโพนทราย และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพนทราย มีอาการไอเป็นเลือด หายใจหอบเหนื่อย ใส่ท่อช่วยหายใจส่งต่อ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตรวจยืนยันหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เสียชีวิต เวลา 12.32 น.

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ที่มา://กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด

Related posts