ผบ.พล.ร.15 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaningday ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน พล.ร.15 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกป่ายาบือซา จ.นราธิวาส

 

ผบ.พล.ร.15 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaningday ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน พล.ร.15 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกป่ายาบือซา จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 ในฐานะ ผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่15 เดินทางมาเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaningday ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 15 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกป่าฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ เอกชน กำลังพลจิตอาสา และ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในกิจกรรมกำลังพลจิตอาสา หน่วยงานส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ร่วมแรง ร่วมใจกัน ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ เพื่อให้ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 15 สามารถมีความพร้อมต่อการรองรับการฝึกในอนาคตต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaningday ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่15

สถานีฝึกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำหลักสูตรจิตอาสา (หลักสูตรพื้นฐาน) ภาค 4 ที่ใช้พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านโคกปาฆาบือซา เป็นสถานที่ทำการฝึกหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 โดยพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 และแต่งตั้งให้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ทำหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการจัดเตรียมสถานีฝึกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 2 สถานีศึกษา คือ สถานีฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิศาสตร์สังคมที่ประกอบไปด้วย 7 ฐานการฝึกย่อย และสถานีฝึกเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบ ที่มีจำนวน 9 ฐานการฝึกย่อย ให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ที่เดิมนั้นมีแผนการปฏิบัติจะเปิดการฝึกในมีนาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส covid-19 จึงได้เลื่อนการฝึกไปโดยไม่มีกำหนด แต่คาดว่าหากสถานการณ์คลี่คลายลง จะทำการเปิดการฝึกได้ในเร็ววันนี้

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ในฐานะ ผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่15 กล่าวว่า ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ถือเป็นจุดสำคัญพื้นฐานของหลักสูตร ที่เป็นหนึ่งใน 5 หมวดวิชา ให้เราเรียนรู้ใช้องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปต่อยอดเสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชนและพี่น้องประชาชน โดยเรามีกองอำนวยการอยู่ที่ค่ายจุฬาภรณ์ มีสถานที่และมีวิทยากรที่ได้ผ่านการอบรม มีขีดความสามารถตรงตามเนื้อหาของรายวิชาแต่ละฐานแต่ละสถานี เราได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง จนมีความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ผ่านกระบวนการเข้าศึกษาผ่านการคัดเลือกตัวบุคคล ถึงแม้จะเลื่อนการอบรมออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมยังคงดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปิดให้เรียบร้อย หากสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายลงก็พร้อมเปิดในทันที เพื่อการเรียนรู้สร้างงานสร้างอาชีพ และคาดว่าจะขยายไปทุกจังหวัดของชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับ 15 ฟาร์มตัวอย่างที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ บ้านเรานั้นหากในโคกมีผัก ในหนองมีปลา ในนามีข้าว อยู่ที่ไหนมีกินมีใช้ไม่มีอดตายแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts