พื้นที่ อ.สะเดา เช้านี้หมอกลงหนาจัดผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังในกาสรขับขี่

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

พื้นที่ อ.สะเดา เช้านี้หมอกลงหนาจัดผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังในกาสรขับขี่

วันนี้ 30 สิงหาคม 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บางแห่งจะมีหมอกลงหน้าจัดทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เนื่องจากหมอกได้ลงหนาจัดจนมองถนนได้ในระยะที่ไม่ไกลนัก โดยเฉพาะถนนสายระหว่างบ้านคลองแงะ – บ้านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งมีหมอกลงมาหนาจัด ผู้ใช้รถใช้ถนนควรจะเปิดไฟหน้า หลัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเวลาขับขี่รถ จะมองทางถนนได้เพียงระยะเพียงไม่กี่เมตร ผู้ขับขี่รถ จึงจำเป็นต้องเปิดไฟหน้า หลัง เพื่อให้รถที่วิ่งสวนทางมาได้มองเห็น และควรขับขี่รถด้วยความเร็วต่ำ(ขับรถช้าๆ)เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถเองและผู้อื่นด้วย

Related posts