ร้อยเอ็ด/… อาชีพเสริมที่เสี่ยงตาย(ค้นหารังต่อหัวเสือ)เมื่อพบรังต่อหัวเสือนำตัวอ่อนมาเป็นอาหารและขาย Kg.ละ700-800.บาท

ร้อยเอ็ด/…
อาชีพเสริมที่เสี่ยงตาย(ค้นหารังต่อหัวเสือ)เมื่อพบรังต่อหัวเสือนำตัวอ่อนมาเป็นอาหารและขาย Kg.ละ700-800.บาท


ช่วงบ่ายของ วันนี้ 29 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบชาวบ้านอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด กำลังใช้ตัวตั๊กแตน เป็นเหยื่อล่อแม่ตัวต่อหัวเสือ ในบริเวณทุ่งนา โดยตัวต่อหัวเสือจะเข้ามาคาบเหยื่อที่ล่อกลับรังเพื่อนำไปเลี้ยงตัวอ่อน ช่วงนี้ชาวบ้านก็จะตามแม่ต่อหัวเสือไปเพื่อค้นหารัง เทคนิคการค้นหารังต่อ มีสามขั้นตอน
ขั้นตอนแรก://เดินหาแม่ตัวต่อ ที่กำลังบินหาตัวตั๊กแตน-ตัวหนอนตามท้องไร่-ท้องนา เพื่อนำไปเลี้ยงลูกอ่อนที่รัง เมื่อพบชาวบ้านจะใช้ตั๊กแตนเสียบไว้ที่ไม้เพื่อเป็นเหยื่อล่อ ให้แม่ตัวต่อมาคาบเหยื่อกลับรัง เมื่อตัวต่อได้เหยื่อจะบินตรงไปที่รังและจะกลับมารับเหยื่อในรอบที่สอง
ขั้นตอนที่สอง://สังเกตุดูตัวแม่ต่อมารับเหยื่อรอบที่สองใช้เวลากี่นาทีบินไป-กลับ(ใช้เวลาเพื่อคำนวนระยะทาง)ว่ารังต่อหัวเสืออยู่ห่างออกไปจากจุดวางเหยื่อล่อกี่เมตร 100 เมตร ใช้เวลาบินไป-กลับ=2 นาที
ขั้นตอนที่สาม://ดูตัวต่อเมื่อได้เหยื่อแล้วจะบินไปทิศทางใด? จะได้ไปค้นหารังตัวต่อถูกทิศทาง เมื่อไปพบรังต่อหัวเสือ จะสวมไส่ชุดหมีที่ผลิตขึ้นเองจากวัตถุดิบหาง่ายๆคือถุงปุ๋ย แต่ถุงปุ๋ยต้องมีคุณสมบัตมันและลื่น เพื่อป้องกันแม่ตัวต่อบินเข้ามาเกาะกัดได้ง่าย จากน้นก็นำตัวอ่อนลูกของต่อห้วเสือมาแบ่งกันไปประกอบอาหาร ได้มากก็แบ่งขาย ในหมู่บ้านในชุมชน kg.ละ700-800 บาท
สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

 

Related posts