ข่าวแพร่ ชาวบ้านดอนแก้วนิมนต์พระสงฆ์สวดประกอบพิธีไจยะสังคหะปัดเป่าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน

ข่าวแพร่
ชาวบ้านดอนแก้วนิมนต์พระสงฆ์สวดประกอบพิธีไจยะสังคหะปัดเป่าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน

เมื่อเวลา 09.39 น.ของวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ.บริเวณอาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้มีกลุ่มชาวบ้านต่างมารวมตัวกันในบริเวณในบริเวณหน้าวัดได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูป โดยมีท่านพระครูสุธรรมชัยสิทธิ์ เจ้าอา
วาสวัดดอนชัย รองเจ้าคณะตำบลสะเอียบ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีสวดสังคหะหมู่บ้านเพื่อเป็นสิริมง
คลกับหมู่บ้านและขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านโดยชาวบ้านได้มีความเชื่อศรัทธาความเชื่อถือจากบรรฑบุรุษมาแต่ดั่งเดิมโดยได้เตียมสัมภาระหินทรายน้ำส้มป่อยมาในพิธีตั้งวางเรียงรายล้อมรอบด้วยเส้นด้ายและพระได้สวดเสร็จแล้วก็นำกลับบ้านใครกลับบ้านมันและนำน้ำส้มป่อยหินทรายเอาไปหว่านในบริเวญบ้านใครบ้านมันเป็นเสร็จพิธี

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด็นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

 

Related posts