นายกอบต.สิบเอ็ดศอก ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองสาธารณะชาวบ้านร้องบริษัทผู้รับเหมาทำไม่มาตราฐาน

นายกอบต.สิบเอ็ดศอก ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองสาธารณะชาวบ้านร้องบริษัทผู้รับเหมาทำไม่มาตราฐาน


วันที่ 28 สิงหาคม 2564
นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เปิดเผิยว่า จากกรณีชาวบ้านร้องขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอกตรวจสอบคลองสาธารณะที่. บริษัท สุวลีก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางและปรับพื้นที่คลองสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากการดูดน้ำขึ้นใช้ในภาคการเกษตรทำนาปลูกข้าว เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และทำสวน ซึ่งในการปรับสภาพผิวคลองและการวางบล๊อกท่อคอนกรีตไม่ได้มาตราฐานอยู่ที่ 1.50 เมตรชาวบ้านและทางอบต.มองว่ายังแคบเกินไปถ้าเป็นบล๊อกคอนกรีต ขนาดความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร จะทำให้น้ำผ่านได้สะดวกซึ่งคลองเส้นนี้จะมีความยาวหลายกิโลเมตรจากแยกดอนสีนนท์ผ่านตำบลสิบเอ็ดศอกยาวไปจนถึงตำบลคลองขุดแหลมประดู่ซึ่งจะรับน้ำจากคลองลอยที่เป็นคอนกรีตของกลมชลประ ทานเส้นแปลงยาวด้านบนแหลมประดู่น้ำจะไหลผ่านได้ดีทุกปีแต่ช่วงด้านล่างลงมาถึงตำบลสิบเอดศอกช่วงหน้าน้ำและช่วงฝนตกหนักจะทำให้น้ำท่วมทุกปี ตามรูปแบบเดิมทางผู้รับเหมาจะมีการโถมคลองชาวบ้านเดือดร้อนจึงมีการคัดค้านผ่านทาง อบต.สิบเอ็ดศอกซึ้งนายกมาโนช สุขโขใจได้หารือบริษัทก่อสร้างผ่านกรมชลประทานจนนำไปสู่การแก้ไขและมีการเปลี่ยนแบบจากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าทางนายกอบต.ได้ตั้งกรรมการประกอบด้วย นายเอกชัย พลอยแสงสาย ปลัดอำเภอบ้านโพธิ์ รับผิดชอบตำบลสิบเอ็ดศอก นายปิยะพงษ์ ปิติจะ ปลัดอำเภอบ้านโพธิ์ รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม นายสมเจตน์ อุปถัมภ์ สมาชิกสภาตำบลสิบเอ็ดศอก นายสำรวม วงษ์พยัคฆ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสิบเอ็ดศอก พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปรับปรุงพื้นคลอง ร่วมกันลงพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย project โครงการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วิศวกรรมบริษัท สุวลี จำกัด ที่ดำเนินการก่อสร้างทางโดยเบื้องต้น มีการตกลงในหลักเกณท์ 3 ฝ่ายโดยทางบริษัทสุวลี ต้องทำพื้นคลองให้ได้ระดับพื้นบล๊อคคอนกรีตความกว้างก้นคลองอย่างน้อย 2 เมตรหรืออย่างน้อยความกว้างเท่ากับบล๊อคคอนกรีต พื้นซีเมนต์ต้องเทสโลปจากขอบคลองจนถึงก้นคลองลักษณะเดียวกันกับคลองลอยของกรมชลประ ทานซึ้งทางวิศวกรรมตัว แทนบริษัทสุวลีรับดำเนินการหารือทางกรมและจะได้ออกแบบตามหลังเพื่อดำเนินการในหลักเกณท์ที่มีการตกลงกันทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งนี้เป็นที่พอใจให้กับชาวบ้านซึ่งนายกใด้กำชับให้บริษัทก่อสร้างดำเนินการให้เรียบร้อยตามที่ได้คุยและตกลงกันโดยทาง อบต.สิบเอ็ดศอกจะติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่พอใจของชาวบ้าน

/ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

Related posts