สุโขทัย-แกงเทโพสู้ภัยโควิด… วัดพลายชุมพลทำโรงทาน แจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

สุโขทัย-แกงเทโพสู้ภัยโควิด… วัดพลายชุมพลทำโรงทาน แจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

วันที่ 27ส.ค.64 ที่วัดพลายชุมพล ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย พระปลัดวัฒนา สิริสุวัณโณ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร ญาติโยมได้ทำการตั้งโรงทานทำอาหารแจกจ่ายให้ญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทำข้าวกล่องทุกวัน วันละ 500-1,000 กล่อง ตามจำนวนผู้กักตัวและผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสุโขทัยและโรงพยาบาลสนามไพลินโดยในวันนี้ได้ทำเมนูแกงเทโพ พร้อมกับได้ช่วยชาวสวนลำใยที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 ไม่สามารถนำลำใยออกขายตามท้องตลาดได้จึงช่วยสนับสนุน นำมาแจกจ่ายชาวบ้านในหมู่บ้านบริเวณรอบวัดพลายชุมพลจำนวน 1 ตัน อีกด้วย

พระปลัดวัฒนา สิริสุวัณโณ กล่าวว่า ทางวัดต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางครอบครัวไม่สามารถออกไปด้านนอกได้ เนื่องจากถูกกักตัว และประกอบอาชีพไม่ได้ ทางเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ทางอาตมา พร้อมทั้งคณะกรรมการวัดจึงได้จัดตั้งโรงทานทำอาหารแจกญาติโยม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts